Prosjekter

Mølla Nord næringspark

Prosjekter

Mølla Nord næringspark

Prosjekter
  • Prosjektnavn Mølla
  • Oppdragsgiver Fritzøe Møller AS
  • Type Næring, kontorbygg
  • Størrelse BRA 3200 m2
  • Adresse Hammerdalen, 3264 Larvik
  • Årstall 2015
  • Ta meg hit

Utfordrende og spennende rehabilitering

Rehabilitering av Mølla er en del av verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen, som PV arkitekter gjennom sitt samarbeid med oppdragsgiver, kommune m.fl., har bidratt til vern og ny bruk av kulturmiljøet på tidligere Fritzøe Verk. Som et ledd i denne prosessen er store deler av den eksisterende bygningsmassen, herunder den gamle Kornsiloen (Mølla Nord), rehabilitert og transformert.

I dag er Mølla et 5 etasjers moderne kontorbygg (+ 2 etasjer i tårnet). Prosjektet består i prinsippet av to deler. Den nedre delen av kornsiloen (tegldelen) samt tårnet, som er et markant innslag i bybildet i Larvik, er bevart og rehabilitert. Den øvre delen er revet og erstattet med to nye etasjer. Utformingen av prosjektet er gjort etter moderne antikvariske prinsipper, i nært samarbeid med tiltakshaver, Larvik kommune og antikvariske myndigheter. Det har vært løpende dialog mellom oppdragsgiver, arkitekt og offentlige myndigheter gjennom prosjektutviklingen.

Prosjektet er et godt eksempel på en helhetlig og sammensatt prosess, og viser hvordan man kan håndtere mange av utfordringene knyttet til ny bruk av eksisterende bygg. I tillegg er prosjektet et godt eksempel på viktigheten av et godt samspill med lokale og regionale myndigheter.